Kierownik Katedry:
dr hab. Barbara Grytner-Zięcina, prof. AM

Kontakt z Zakładem:
tel. (+4822) 621-2607, 
lub 628-1041 wew. 45, 52, 54
faks: 628-5350


biology@ib.amwaw.edu.pl