Katedra Biologii Ogólnej i Parazytologii


 Kierownik

    Prof. dr hab. Barbara Grytner-Zięcina

 Sekretariat

    Magdalena Kamińska

 Pracownicy ze stopniem naukowym dr hab.:

    Dr hab. n. med. Leszek Szablewski

    Prof. dr hab. n. biol. Zdzisław Świderski

    Dr hab. n. med. Michał Walski

 Adiunkci:

    Dr n. przyr. Danuta Szelenbaum-Cielecka

    Dr n. med. Julia Dąbrowska

    Dr n. med. Monika Dybicz

    Dr n. biol. Daniel Młocicki

    Dr n. med. Bożenna Oleszczak

    Dr n. biol. Rusłan Salamatin

 Asystenci:

    Mgr inż. Aleksandra Garbacewicz

    Mgr inż. Agnieszka Sobczyk-Kopcioł

 Doktoranci:

    Mgr Monika Pliszka

    Mgr Marta Supergan-Marwicz

    Mgr Joanna Twarowska

 Pracownicy inżynieryjno-techniczni

    Mgr  Anna Gierczak

    Stanisława Bień