Zajęcia prowadzone przez
Katedrę Biologii Ogólnej i Parazytologii

                        

Biologia medyczna. Cz. I

Biologia medyczna. Cz. II: parazytologia

Biologia

Biologia medyczna z morfologią komórki

Podstawy genetyki

 

 


Ostatnia modyfikacja: