III Festiwal Nauki w Warszawie (17-26.09.1999)
Program imprez organizowanych przez Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej

Imprezy odbywające się przy ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa (róg Żwirki i Wigury, dojazd autob. 157, 175, 188, 512) na Wydziale Farmaceutycznym A.M.: Klub Farmaceutów - dyskusje panelowe
Spotkania odbywają się w Audytorium Koskowskiego (parter) o godz. 18:00
  Pokazy w laboratoriach
w sobotę dn. 25 września w godz. 10:00-14:00

Imprezy odbywające się przy ul. Oczki 3, 02-007 Warszawa (w pobliżu Dworca Centralnego), w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej (parter).
Pokazy w laboratoriach
Imprezy z aktywnym udziałem zwiedzających w grupach po ok. 30 osób w godz. 11-14:00, początek w godz. 11:00 i 12:30. O wejściu decyduje kolejność zgłoszeń.


Powrót na okładkę