Okładka

  Program

    Panele

      Pokazy

 

 

 

XV Festiwal Nauki w Warszawie

(16-25.09.2011)

 

Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Spotkania klubowe farmaceutów

dyskusje panelowe

 

 


 

Wydział Farmaceutyczny WUM

Audytorium im. prof. Olszewskiego

Banacha 1, Warszawa

Poniedziałek 19 września, godz. 17:00

 

Czy suplementy diety są nam potrzebne?

Dr hab. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska1

 

Suplementy diety, jako nowa kategoria produktów funkcjonują w Polsce dopiero od kilkunastu lat. Ich rynek jest prężnie rozwijającą się gałęzią przemysłu farmaceutycznego. Suplementy kupujemy bez recepty, właściwie wszędzie: w aptece i sklepie zielarskim, w supermarkecie, na stacji benzynowej, nawet na osiedlowym bazarze albo bezpośrednio u producenta. Mają postać tabletek, kapsułek, proszku, napoju, wreszcie gumy do żucia. Są modne i powszechnie dostępne. Omamieni reklamą, często po nie sięgamy, nie zwracając uwagi na to, co naprawdę zawierają, jakie jest ich działanie i skąd pochodzą. Tymczasem z ich jakością i składem różnie bywa. Są wśród nich i takie, które zamiast pomóc, mogą zaszkodzić. Suplement to nie lekarstwo lecz preparat, który dostarcza składników odżywczych (witamin, makro- i mikroelementów, minerałów, tłuszczy, enzymów, ekstraktów roślinnych), które powinny uzupełniać codzienną dietę we wszystko, co  jest potrzebne by organizm funkcjonował bez zakłóceń, a czego w diecie brakuje. Przyjmowanie suplementów diety bez uzasadnionego wskazania nie służy poprawie zdrowia. Pamiętajmy: dobrze zbilansowana dieta i odpowiednia aktywność fizyczna jest najskuteczniejszą formą zachowania zdrowia, a na dodatek nie jest obciążona objawami ubocznymi.


Wydział Farmaceutyczny WUM

Audytorium im. prof. Olszewskiego

Banacha 1, Warszawa

Poniedziałek 19 września, godz. 18:30

 

Nowe oblicze witaminy D

Prof. dr hab. Jacek Łukaszkiewicz2

 

Historycznie - witamina D postrzegana była tylko jako niezbędny czynnik dla utrzymania normalnej jakości i wzrostu układu kostnego u dzieci, oraz zapobiegający osteopenii i osteoporozie u dorosłych. W ostatnich latach obserwujemy renesans zainteresowania witaminą D, jej syntezą, metabolizmem i mechanizmem działania. Wynika to z widocznego w skali światowej pogarszania się stanu zaopatrzenia populacji w witaminę D. Ocenia się, że obecnie około ½ światowej populacji ludzi starszych nie otrzymuje wystarczającej ilości witaminy D, nawet do utrzymania zdrowia układu kostnego. Uważa się, że pogarszające się zaopatrzenie w witaminę D wiąże się ze wzrostem częstości występowania zaburzeń kostnych (w tym krzywicy!), chorób nowotworowych, zaburzeń sercowo-naczyniowych, metabolicznych, autoimmunologicznych (np. stwardnienie rozsiane, toczeń rumieniowy) i innych a także z postępującego wzrostu wiedzy na temat hormonalnego, autokrynnego i parakrynnego działania witaminy D. Liczba publikacji naukowych dotyczących witaminy D rejestrowanych rocznie w bazie PubMed uległa podwojeniu w ciągu ostatniej dekady.

W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił przełom w naszym rozumieniu mechanizmu działania biologicznego witaminy D, a właściwie tworzonego z niej w organizmie człowieka silnie działającego hormonu, w połączeniu z jego specyficznym receptorem (VDR). Działając poprzez swój receptor – aktywna forma witaminy D generuje szeroki wachlarz korzystnych odpowiedzi biologicznych, które wspólnie przyczyniają się do utrzymania dobrego stanu zdrowia organizmu. Obecnie wiadomo już, że aktywna forma witaminy D bierze udział w regulacji ekspresji około 1000 genów w genomie człowieka. Wiązanie VDR do regionów regulacyjnych poszczególnych genów zależy od jego aktywacji przez aktywną formę witaminy D - 1,25(OH)2 D3. Ekspresja genów docelowych modulowana jest przez wiele regionów regulacyjnych. Część z nich zlokalizowanych jest proksymalnie w stosunku do promotorów, większość – w odległości wielu kb powyżej lub poniżej promotora, a także w intronach jednostki transkrypcyjnej. Nasze postrzeganie układu regulacyjnego witaminy D podlega ostatnio coraz szybszej ewolucji.

Aktualnie przyjmuje się, że istnieją dwa sposoby działania witaminy D: pierwotny ewolucyjnie – zbliżony charakterem do działania cytokin obejmuje między innymi ochronę gospodarza przez makrofagi, działa lokalnie poprzez między innymi różnego rodzaju czynniki białkowe. Niedobór 25(OH)D doprowadza do obniżenia lokalnego stężenia 1,25(OH)2 D. Zaawansowany ewolucyjnie, w którym witamina D działa jako hormon, zapewnia regulację homeostazy mineralnej. Aktywna forma witaminy D wytworzona w nerce działa na komórki docelowe w znacznej odległości od miejsca pochodzenia. Niedobór 25(OH)D może doprowadzić do podwyższenia stężenia 1,25(OH)2 D w układzie krwionośnym.

Pod koniec 2007 roku tygodnik TIME umieścił „korzyści z witaminy D” na liście dziesięciu najważniejszych (Top Ten) „przełomów medycznych” roku. Wydaje się, że światowa polityka w dziedzinie zaopatrzenia w witaminę D powinna uwzględniać aktualny stan wiedzy na temat jej metabolizmu i działania, zwłaszcza że wykracza on znacznie poza gospodarkę kostno-mineralną. Uważa się, że zapewnienie właściwego zaopatrzenia organizmu człowieka w witaminę D powinno zredukować częstość występowania wielu powszechnie występujących stanów patologicznych. W tym też kierunku idą wytyczne grupy polskich ekspertów dotyczące niezbędnych poziomów witaminy D i sposobów ich osiągania w różnych grupach wiekowych. Celem tego typu działań podejmowanych w różnych krajach jest podniesienie jakości i długości życia przy równoczesnej redukcji kosztów opieki medycznej.


 

Afiliacje

 

1 Zakład Opieki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa, e-mail: mkw@wum.edu.pl, tel./faks 22 5720 979, kierownik: dr hab. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska.

 

2 Zakład Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa, e-mail: jacek.lukaszkiewicz@wum.edu.pl , tel. 22 5720 766, kierownik: prof. dr hab. Jacek Łukaszkiewicz.

 

 

O uczestnictwie decyduje kolejność rejestracji

Pokazy przewidziane są dla gości indywidualnych

ew. kilkuosobowych grup

 

 

Dojazd