Okładka

  Program

    Panele

      Pokazy

 

 

 

XII Festiwal Nauki w Warszawie

(19-28.09.2008)

 

Program imprez organizowanych przez

Wydział Farmaceutyczny

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 


Imprezy odbywają się przy ul. Banacha 1

w Warszawie

na Wydziale Farmaceutycznym WUM

 

Spotkania klubowe farmaceutów - dyskusje panelowe:

 

Witamina D - niedoceniany regulator

     Dr hab. Jacek Łukaszkiewicz

     Poniedziałek 22 września, godz. 17:00  (Audytorium im. prof. Koskowskiego)

 

Biofilmy tworzone przez drobnoustroje – od rur wodociągowych

   po żywe tkanki

      Dr Bohdan J. Starościak, mgr Iwona Makuch, mgr Agnieszka Kalicińska,

      mgr Anna Pietruczuk

      Poniedziałek 22 września, godz. 18:30  (Audytorium im. prof. Koskowskiego)

 


 

Spotkania weekendowe - pokazy w laboratoriach i wykłady:

 

Pokazy z aktywnym udziałem zwiedzających i prezentacje:

Sobota 20 września, godz. 11:00, 12:00 i 13:00, w grupach

(o wejściu decyduje kolejność zgłoszeń, rejestracja w holu na parterze)

 

Alergia wczoraj i dziś

    Dr Sławomir Białek

 

Pomiar zmiatania wolnych rodników przez kremy kosmetyczne

    Dr Katarzyna Zawada, dr Joanna Celińska

 

Chemia obliczeniowa w farmacji

    Prof. ndzw. dr hab. Dorota Maciejewska, dr Teresa Żołek

 

Biotechnologia roślin leczniczych

    Dr Hanna Olędzka, mgr Wojciech Szypuła

 

Amazoński krem odżywczy do rąk

    Mgr Anna Żebrowska-Szulc, dr Barbara Chałasińska

 

Filtry wodne i bioindykacja zanieczyszczeń

    Dr Grzegorz Nałęcz-Jawecki

 


O uczestnictwie decyduje kolejność rejestracji

Pokazy przewidziane są dla gości indywidualnych

ew. kilkuosobowych grup

 

Imprezy odbywają się przy ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa

na Wydziale Farmaceutycznym WUM

(róg Żwirki i Wigury, dojazd autobusami nr 136, 436, 157, 175, 188, 512)

 

 

Koordynatorzy imprez: dr Andrzej Zimniak, dr Grzegorz Nałęcz-Jawecki