Okładka

  Program

    Panele

      Pokazy

 

 

 

XII Festiwal Nauki w Warszawie

(19-28.09.2008)

 

Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Spotkania klubowe farmaceutów

dyskusje panelowe

 

 


 

Wydział Farmaceutyczny WUM

Audytorium im. prof. Koskowskiego

Banacha 1, Warszawa

Poniedziałek 22 września, godz. 17:00

 

Witamina D - niedoceniany regulator

Dr hab. Jacek Łukaszkiewicz1

 

Intensywne badania nad witaminą D trwają już od lat 30-tych ubiegłego stulecia, a mimo to nadal odkrywane są kolejne, nieraz zaskakujące jej właściwości i zadania spełniane w organizmie człowieka. Witamina D pojawia się w układzie krążenia w wyniku dwóch procesów: syntezy skórnej i absorpcji jelitowej. Z krwiobiegu zostaje szybko wychwycona przez wątrobę, gdzie po chemicznej modyfikacji (mówiąc fachowo - hydroksylacji w pozycji 25) wraca z powrotem do naczyń krwionośnych. Aktywna - hormonalna forma witaminy D (1,25-dwuhydroksywitamina D, działająca poprzez specyficzny receptor jądrowy) tworzy się w nerkach, stając się jednym z elementów systemu endokrynnego regulującego gospodarkę mineralną w skali całego organizmu. Nowe badania wykazują, że forma hormonalna witaminy D może być również tworzona w komórkach różnych lokalizacji docelowych jak prostata, keratynocyty, torebki włosowe, jelito grube, wysepki trzustki i wiele innych. Jej głównym zadaniem jest wtedy regulacja proliferacji i różnicowania się komórek, a w niektórych przypadkach współregulacja wydzielania, np. insuliny, czy modyfikacja działania układu immunologicznego. Rola witaminy D w szeregu patologii takich jak otyłość czy cukrzyca jest dopiero poznawana.


 

Wydział Farmaceutyczny WUM

Audytorium im. prof. Koskowskiego

Banacha 1, Warszawa

Poniedziałek 22 września, godz. 18:30

 

Biofilmy tworzone przez drobnoustroje -

od rur wodociągowych po żywe tkanki

(Dr Bohdan J. Starościak, mgr Iwona Makuch, mgr Agnieszka Kalicińska,

mgr Anna Pietruczuk)2

 

Drobnoustroje, do których należą bakterie i grzyby, żyją w formie planktonicznej, wtedy ich komórki rosną swobodnie w ciekłym środowisku, lub występują w postaci tzw. biofilmów na różnego rodzaju powierzchniach.

Przez długi czas nie doceniano różnic pomiędzy populacjami drobnoustrojów rozwijających się w obu formach, chociaż istnienie biofilmów mikrobiologicznych znano od dawna.

Obecnie wiadomo, że biofilmy tworzone przez drobnoustroje występują powszechnie zarówno na powierzchniach abiotycznych, takich jak powierzchnie skał czy rur wodociągowych, jak i biotycznych (żywych), np. na powierzchni błon śluzowych, zranionych tkanek, na szkliwie zębów itp.

Biofilmy mogą być tworzone przez populacje komórek jednego gatunku drobnoustrojów lub przez populacje wielogatunkowe. Wszystko wskazuje na to, że w biofilmach mikrobiologicznych zachodzą różnorodne, nieznane dotychczas zjawiska. Komórki drobnoustrojów mogą ze sobą współpracować np. przy inaktywacji środków przeciwdrobnoustrojowych, jak antyseptyki, konserwanty czy antybiotyki, co prowadzi do nawet stukrotnego wzrostu ich oporności. W biofilmach mogą zachodzić także procesy wymiany materiału genetycznego pomiędzy komórkami, drobnoustroje mogą także wpływać wzajemnie na przebiegające w ich komórkach procesy życiowe. To ostatnie zjawisko, zależne od specjalnych, wydzielanych przez komórki bakteryjne czynników, porównywane jest z regulacją hormonalną w organizmach wielokomórkowych.

Istnieje hipoteza, że organizmy wielokomórkowe powstały ze złożonych konsorcjów różnych pierwotnych drobnoustrojów żyjących w odległych geologicznych okresach. Pozostałością takich pierwotnych biofilmów są np. skamieniałe stromatolity.

 


 

Afiliacje

 

1 Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa, tel./faks 022 5720 737, kierownik: prof. dr hab. Jan Pachecka.

 

2 Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 02-007 Warszawa, ul. Oczki 3, tel. 022 6280 822, kierownik: prof. dr hab. Stefan Tyski.

 

 

Audytorium mieści do 120 osób

Imprezy odbywają się przy ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa

na Wydziale Farmaceutycznym WUM

(róg Żwirki i Wigury, dojazd autobusami nr 136, 436, 157, 175, 188, 512)

 

 

Koordynatorzy imprez: dr Andrzej Zimniak, dr Grzegorz Nałęcz-Jawecki