VIII Festiwal Nauki w Warszawie
(17-26.09.2004)

Program imprez organizowanych przez Wydział Farmaceutyczny
Akademii Medycznej


Imprezy odbywające się przy ul. Banacha 1 w Warszawie, na Wydziale Farmaceutycznym AM (róg Żwirki i Wigury, dojazd autobusami 136, 436, 157, 175, 188, 512):

Spotkania klubowe farmaceutów - dyskusje panelowe

Ekstremofilne drobnoustroje w zaprzęgu biotechnologii
    Poniedziałek 20 września, godz. 16:00  (Audytorium Koskowskiego)

Apteczka nurka i himalaisty
    Poniedziałek 20 września, godz. 18:00  (Audytorium Koskowskiego)

Spotkania weekendowe

Rola endogennych opioidów w odczuwaniu bólu (wykład wprowadzający)
    Sobota 18 września, godz. 10:00  (Audytorium Koskowskiego)

Pokazy w laboratoriach z aktywnym udziałem zwiedzających
    Sobota 18 września, godz. 11, 12 i 13:00, w grupach po ok. 10 osób
    (o wejściu decyduje kolejność zgłoszeń, rejestracja w holu na parterze)

     Tematyka pokazów:

w Leki w świecie wirtualnym – metody obliczeniowe w farmacji
w
Pomiar zmiatania wolnych rodników przez wina i herbaty
w
Izolacja olejków eterycznych z roślin leczniczych
w
Biotechnologia roślin leczniczych
w
Nowoczesne diagnozowanie alergii
w
Przygotowanie kremu dla młodzieży
w
Ocena toksyczności środowiska przy użyciu organizmów wodnych

 


 
Koordynator imprez: dr Andrzej Zimniak