Miniatura
Ekslibris Akademii
Medycznej w Warszawie
Twórca projektu:
C. Borowczyk


Miniatura
Ekslibris Biblioteki
Głównej Śląskiej
Akademii Medycznej
Twórca projektu: T. Ginko


Miniatura
Ekslibrisy Głównej
Biblioteki Lekarskiej
Twórca projektu:
K. Wiszniewski


Miniatura
Ekslibris Biblioteki
Rodu Thebesiuszów
Twórca projektu: Nieznany


Miniatura
Ekslibris Krystyny i Andrzeja
Felchnerów
Twórca projektu:
Nieznany


Miniatura
Ekslibrisy Polskiego
Towarzystwa Lekarskiego
we Wrocławiu
Twórca projektu:
Z. Waśniewski


Miniatura
Ekslibrisy Janusza Kapuścika
Twórca projektu:
Z. Strużecka
 


Strona główna wystawy