Festiwale Nauki

na Wydziale Farmaceutycznym

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Wprowadzenie

Linki

Wyróżnienia ministerialne

Koordynatorzy

Kontakt

 


 

FESTIWALE NAUKI W WARSZAWIE
wprowadzenie i historia

Celem Festiwali jest szeroka popularyzacja nauki w społeczeństwie. Obejmuje ona upowszechnianie wiedzy, popularne ukazanie współczesnych celów badań i ich metodologii, a także przedstawienie najnowszych osiągnięć nauki w ogólnocywilizacyjnym kontekście. Cele realizowane są przez spotkania z wybitnymi naukowcami w dyskusjach panelowych, pokazy uczestniczące, zwiedzanie, inscenizacje i lekcje.

Inicjatorami przedsięwzięcia w 1997 roku były następujące instytucje: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska i Polska Akademia Nauk. I Festiwal odbył się w Warszawie okresie 26-28 września 1997 r. (3 dni) i wzięło w nim udział ok. 20 tysięcy osób przy zaangażowaniu ponad 40 placówek naukowych.

II Festiwal Nauki w Warszawie trwał od 18 do 27 września 1998 (10 dni), uczestników było 40 tysięcy, a odbył się przy udziale 70 placówek i ok. 700 osób prowadzących. W 1998 roku zorganizowano także równoległe Festiwale Nauki w Poznaniu i Wrocławiu.

III Festiwal Nauki w Warszawie odbywał się w okresie 18-27 września 1999 (10 dni) roku i zgromadził ok. 50 tysięcy uczestników, a jego organizacją i przeprowadzeniem zajmowało się 90 placówek naukowych.

W trakcie kolejnego IV Festiwalu (15-24.09.2000, 10 dni) nastąpiło oczekiwane nasycenie - liczba gości ustabilizowała się na poziomie ok. 50 tysięcy przy nieco wyższej niż w ub. roku liczbie placówek naukowych, zaangażowanych w przedsięwzięcie (ponad 90). Można było przypuszczać, że tak już zostanie, bo z jednej strony oferta festiwalowa stawała się coraz bardziej urozmaicona, z drugiej zaś  - dopływ nowych gości zapewniały roczniki młodzieży wchodzące w okres pierwszych fascynacji nauką i implikacjami jej zastosowań.

I rzeczywiście, w V Festiwalu Nauki uczestniczyło w Warszawie ponownie ok. 50 tysięcy gości, a liczba instytucji organizujących imprezy wyniosła ok. 100.W 2001 roku Festiwal trwał od 20 do 30 września, a więc 11 dni. Można więc powiedzieć, że FN osiągnął dojrzałość i zainteresowanie tym zjawiskiem ustabilizowało się, natomiast oferta ulega ciągłemu wzbogacaniu.

VI Festiwal Nauki w Warszawie trwał od 20 do 29.09.2002 (10 dni). Liczba gości była podobna jak w ubiegłym roku, natomiast zwiększyła się liczba uczestniczących instytucji. Wydaje się, że ta wielka impreza uzyskała trwałą i ważną pozycję w środowisku, czego następstwem jest wzmożone zainteresowanie udziałem ze strony nowych potencjalnych współorganizatorów.

VII Festiwal Nauki w Warszawie miał miejsce w okresie 19-28 września 2003, a więc 10 dni, podobnie jak w ub. roku. Zorganizowano w sumie 503 imprezy (wykłady, pokazy, panele, happeningi), a także 145 lekcji festiwalowych. Obserwuje się stały wzrost zainteresowania Festiwalem pośród instytucji naukowych, natomiast liczba gości ustabilizowała się i wynosi ok. 50 tysięcy.

VIII Festiwal Nauki odbył się w terminie 17-26 września 2004 roku, trwał tradycyjnie 10 dni, a w jego trakcie miały miejsce 474 imprezy i 216 lekcji festiwalowych dla szkół. Zainteresowanie Festiwalem było większe niż w ubiegłym roku zarówno ze strony Instytucji, jak i gości, głośno było o tym przedsięwzięciu w prasie, radiu i telewizji. Cieszy fakt, że polscy naukowcy coraz powszechniej zaczynają uważać popularyzatorskie wystąpienia na Festiwalu za pożądane przejawy swojej działalności.

IX Festiwal Nauki w Warszawie odbył się w dniach 16-25 września 2005 roku, czyli tradycyjnie trwał 10 dni. W tym czasie odbyło się 530 imprez i 201 lekcji dla szkół. Zainteresowanie utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie, a przedsięwzięcie zyskało wysoką rangę zarówno w środowisku naukowców, jak i w kręgach dziennikarskich i związanych ze środkami masowego przekazu. Można powiedzieć, że Festiwal znalazł swoje stałe miejsce w życiu kulturalno-edukacyjnym stolicy.

X Festiwal Nauki (jubileuszowy!) odbył się w Warszawie w dniach 15-24 września 2006 roku. W jego trakcie odbyło się 516 imprez i 257 lekcji dla szkół. Pojawiła się ściślejsza kooperacja z podobnymi przedsięwzięciami europejskimi, co m. in. zaowocowało zorganizowaniem grupy imprez o romantycznej nazwie "Noc badacza". Można stwierdzić, że Festiwal ustabilizował się  i zyskał zasłużenie wysoką rangę w życiu kulturalnym i naukowym stolicy.

XI Festiwal Nauki miał miejsce w okresie 21-30 września 2007 roku. Odbyły się 502 imprezy i 219 lekcji dla szkół. Z jeszcze większym rozmachem niż w zeszłym roku zorganizowano happeningi w ramach "Nocy badacza".

XII Festiwal Nauki odbył się w okresie 19-28 września 2008 roku. Zorganizowano 495 imprez oraz 251 lekcji festiwalowych dla szkół. Mimo że aura nie dopisała, frekwencja była wysoka, a zainteresowanie duże, i to nie tylko ze strony młodzieży.

Kolejne Festiwale z roku na rok doskonaliły i uatrakcyjniały swoją formę, prezentując najważniejsze i najnowsze osiągnięcia nauki. Impreza okrzepła, a jej zasięg ustabilizował się. Za przykładem stolicy poszły inne regiony i obecnie Festiwale Nauki stały się już nieodłącznym elementem życia kulturowego kraju.

Więcej na temat Festiwali Nauki w Warszawie oraz na temat imprez pokrewnych w innych miastach i krajach można przeczytać na oficjalnej stronie imprezy:

     http://www.festiwalnauki.edu.pl/

Adres wzorcowego Festiwalu w Edynburgu: 

     http://www.sciencefestival.co.uk/

Ponadto zachęcamy do lektury internetowego Biuletynu Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie publikowane są naukowe artykuły przeglądowe z dziedziny farmacji i nauk pokrewnych. Tam można znaleźć także prace pogłębiające i poszerzające tematykę naszych imprez festiwalowych.

     http://biuletynfarmacji.wum.edu.pl/


BIBLIOGRAFIA (wybrane artykuły)

Bibliografia do imprez na Wydziale Farmaceutycznym

Bibliografia dotycząca początków (I. i II. Festiwalu)

 


KOORDYNATORZY

 

Dr Katarzyna Paradowska

katarzyna.paradowska@wum.edu.pl

(w latach 2013-teraz)

 

 

 

Prof. dr hab. Grzegorz Nałęcz-Jawecki

grzegorz.nalecz-jawecki@wum.edu.pl

(w latach 2007-2013)

 

 

Dr Andrzej Zimniak

andrzej.zimniak@wum.edu.pl

(w latach 1997-2013)

Inicjator FN na Wydziale Farm.

 

 


KONTAKT

Dr Katarzyna Paradowska

katarzyna.paradowska@wum.edu.pl

Tel. +48 22 5720 955

 

 

 

 

 

OkładkaProjekt i wykonanie strony: Andrzej Zimniak
Wszelkie prawa zastrzeżone