Wybrana bibliografia

I Festiwal Nauki ’97 w Warszawie:

1. Program Festiwalu, Wiedza i Życie 9/97, s. 66; Gazeta Wyborcza z 26.09.97.
2. Lech Spratek, Udany start, Nauka i Przyszłość 11/97, s.18; (ogólna charakterystyka Festiwalu).
3. Ryszard Bobecki, Stereotypy i tolerancja, tamże, s.19; (relacja z dyskusji panelowej, otwarcie Festiwalu)
4. Waldemar Pławski, Człowiek wobec informacji - obawy, nadzieje, szanse, tamże, s. 20; (relacja z dyskusji              .....panelowej).
5. Rok przełomu, tamże, s. 21; (z Wojciechem Wiśniewskim rozmawia Hanna Lewandowska).
6. Lech Spratek, Czym jest nauka?, tamże, 12/97, s. 3; (relacja z dyskusji panelowej).
7. Nauka - wejście pierwsze, tamże, 1/98, s. 20; (z Magdaleną Fikus rozmawia Anna Leszkowska).
8. Magdalena Fikus, Po Festiwalu - przed Festiwalem, Wiedza i Życie 12/97, 14; (ogólna relacja).
9. Andrzej Zimniak, Warszawski Festiwal Nauki '97 - udana inicjacja, Nauka, 1/98, s. 189; (ogólna relacja).
10. Andrzej Zimniak, Festiwal Nauki '97 w Warszawie i na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej, ......Medycyna Dydaktyka Wychowanie (kwartalnik A.M. w Warszawie), 1-2/98, s. 13; (relacja z imprez).
II Festiwal Nauki ’98 w Warszawie: 11. Internetowe główne strony Festiwalu: www.icm.edu.pl/festiwal; (tematy, organizatorzy, wykonawcy, kontakty).
12. Program II-go Festiwalu, Wiedza i Życie 9/98, s. 56.
13. Bożena Kastory, Festiwal rozumu, Wprost 40/98 z 4.10.98; (ogólna relacja).
14. Jerzy Kraśniewski, Między sukcesem a poraż, Nauka Polska 42/98, s. 14; (relacja z imprezy panelowej).
15. Ryszard Ginalski, Nauki sukcesy i porażki, Tygodnik Gospodarczy 43/98 z 22.10.98; (relacja z imprezy ......panelowej).
16. Magdalena Fikus, Czy będzie trzeci?, Wiedza i Życie 12/98, s. 11; (relacja ogólna).
17. Andrzej Zimniak, II Festiwal Nauki w Warszawie, Zagadnienia Naukoznawstwa 3/98, 442; (krótkie       ......wprowadzenie).
18. Andrzej Zimniak, Warszawski Festiwal Nauki '98 - udana kontynuacja, Nauka, 1/99, (ogólna relacja).
19. Andrzej Zimniak, Festiwal Nauki '98 na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Warszawie, ......Medycyna Dydaktyka Wychowanie (kwartalnik A.M. w Warszawie), 1-2/99, s. 35-49 (ogólne wprowadzenie i ......relacja z imprez).
 
***********************************
Powrót na pierwszą stronę