Okładka

Program

Panele

Pokazy

 

 

 

 

XVI Festiwal Nauki w Warszawie

(21-30.09.2012)

 

Wydział Farmaceutyczny

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Spotkania klubowe farmaceutów

dyskusje panelowe

Warszawa, ul. Banacha 1

Dojazd


 

Wydział Farmaceutyczny WUM

Audytorium im. prof. Olszewskiego

Banacha 1, Warszawa

Poniedziałek 24 września, godz. 17:30

 

Chleba powszedniego…. ale jakiego?

Prof. dr hab. Andrzej Tokarz1

 

Według przyjętych obecnie zasad, odnośnie racjonalnego żywienia, propagowanego  przez specjalistów z tej dziedziny, a także przez  państwowe instytuty naukowe, spełniające funkcje kontrolne nad stanem zdrowia społeczeństw w krajach rozwiniętych, powinniśmy tak konstruować nasze diety aby udział węglowodanów, tłuszczów i białek wynosił odpowiednio: 50-65%; 25-30%; 12-15%. Istnieją też wyraźne zalecenia jakie kryteria powinny   spełniać  poszczególne składniki diety. Zwraca się zatem uwagę na obecność węglowodanów złożonych, w tym błonnika, owoców i warzyw, potrzebę ograniczania spożycia cukrów prostych, uwzględnianie w diecie tłuszczów wielonienasyconych, przy ograniczaniu ilości tłuszczów nasyconych, a także wysokiej jakości białek pochodzących z mięsa chudego i białego.

Jednakże narastające zagrożenia ze strony chorób cywilizacyjnych (miażdżyca, cukrzyca, choroby układu krążenia, nowotwory, otyłość,  alergie) stały się czynnikiem stymulującym poszukiwanie  przyczyn coraz powszechniejszego występowania  tych schorzeń. Co pewien czas powstają nowe koncepcje,  których pomysłodawcy wierzą w ich uzdrowicielskie zalety. Te koncepcje opierają się na wciąż niewielkiej liczbie danych statystycznych, historycznych badaniach porównawczych, a także analizie możliwości genetycznych zmian przystosowawczych. Jedną z propozycji rozważanych obecnie jest zdecydowane ograniczenie udziału w diecie produktów zawierających skrobię, której źródłem są  wszelkie odmiany pszenicy.

 Na te tematy powstaje coraz więcej artykułów i książek, i coraz gorętsza staje się dyskusja wokół nowych idei i rozwiązań. Spotkanie będzie poświęcone przeglądowi niektórych spośród ostatnio dyskutowanych  i testowanych koncepcji odżywiania.


Wydział Farmaceutyczny WUM

Audytorium im. prof. Olszewskiego

Banacha 1, Warszawa

Poniedziałek 24 września, godz. 19:00

 

Kannabinoidy kontra alkohol - konkurs szkodliwości

Prof. dr hab. Helena Makulska-Nowak2

 

Już w roku 1998 eksperci ONZ szacowali, że substancje psychoaktywne stosuje 200 milionów osób na świecie, w tym marihuanę 140 milionów, a częstość jej stosowania ustępuje jedynie alkoholowi i papierosom. Blisko 60% Amerykanów ma kontakt z preparatami typu kannabis, a 22 milionów (9,4 % populacji) ma problemy zdrowotne w wyniku długotrwałego przyjmowania substancji psychoaktywnych.

Porównanie szkodliwości alkoholu i kannabinoidów jest o tyle trudne, że alkohol jest pojedyńczą substancją o prostej strukturze chemicznej, podczas gdy kannabinoidy to grupa ponad 60 związków występujących wyłącznie w typie narkotycznym rośliny o nazwie cannabis sativa, wśród których znajdują się związki od szkodliwych do takich, które mogą zostać wykorzystane leczniczo w niektórych stanach patologicznych. Szczególne znaczenie mają silnie działające tetrahydrokannabinol i kannabidiol, wykazujące silnie zróżnicowane właściwości.  Z rośliny cannabis sativa otrzymuje się takie produkty jak marihuana, haszysz i olej haszyszowy, charakteryzujące się różną zawartością psychoaktywnych kannabinoidów.

Ważnym wydarzeniem było odkrycie receptorów kannabinoidów w mózgach ludzi i zwierząt, co wskazuje na potencjalne naturalne funkcje, które mogą one spełniać w organizmie. Alkohol nie pełni takich funkcji.

W porównaniu szkodliwości alkoholu i kannabinoidów niezwykle istotne jest uwzględnienie krótkotrwałych efektów szkodliwych i tych, które wywołują te substancje po długotrwałym ich nadużywaniu, można tu wykazać zarówno pewne podobieństwa jak i znaczące różnice. Należy porównywać pojedyncze substancje w ściśle określonych dawkach. Ponadto powinno się uwzględnić postać związku, wielkość wprowadzonej dawki i czas przebywania związku w organizmie, sposób zażycia, a także strukturę osobowości zażywającego, jego cechy osobnicze oraz uwarunkowania genetyczne i środowiskowe.

Przykładem społecznych zagrożeń wynikających ze stosowania używek psychoaktywnych mogą być porównawcze statystyki wypadków drogowych. W badaniach przeprowadzonych w populacjach amerykańskiej i australijskiej 8,6% wypadków spowodowali kierowcy nadużywający alkoholu, 7,1% - kannabinoidów, 1,8% kierowcy zażywający leki anksjolityczne, zaś u 77,4% osób które spowodowały wypadek, we krwi nie stwierdzono obecności substancji psychoaktywnych.

Zapraszamy na wykład i dyskusję, w trakcie których alkohol i kannabinoidy zostaną porównane pod względem farmakologicznym.


 

Afiliacje

1 Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa, e-mail: bromatologia@wum.edu.pl, tel./faks +22 5720 785, kierownik: prof. dr hab. Andrzej Tokarz.

2 Zakład Farmakodynamiki, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel. +22 826 1366, e-mail: farmakodynamika@wum.edu.pl, kierownik prof. dr hab. Helena Makulska - Nowak.


 

O uczestnictwie decyduje kolejność rejestracji

Pokazy przewidziane są dla gości indywidualnych

ew. kilkuosobowych grup

 

 

Dojazd