Okładka

  Program

    Panele

      Pokazy

 

 

 

XIV Festiwal Nauki w Warszawie

(18-26.09.2010)

 

Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Spotkania klubowe farmaceutów

Dyskusje panelowe

 

 


 

 

Wydział Farmaceutyczny WUM

Audytorium im. prof. Olszewskiego

Banacha 1, Warszawa

Poniedziałek 20 września, godz. 17:00

 

Odchudzające mleko, antynowotworowy ser, przeciwmiażdżycowe masło – czy to możliwe?

Mgr Agnieszka Białek1

 

Tłuszcz mleczny jest jednym z najbardziej złożonych tłuszczów naturalnych. Zawiera on ponad 400 różnych kwasów tłuszczowych, z których większość (>98%) związana jest w postaci triacylogliceroli. Stanowi on główne pokarmowe źródło sprzężonych dienów kwasu linolowego (CLA). Nazwa ta obejmuje grupę izomerów kwasu linolowego, których cechą charakterystyczną jest obecność w cząsteczce sprzężonego układu wiązań podwójnych. Kwas żwaczowy jest podstawowym izomerem CLA występującym w tłuszczu mlecznym zwierząt poligastrycznych, gdzie stanowi on 80-90% całkowitej zawartości CLA. Na podstawie licznych publikacji wydaje się, że w komponowaniu racjonalnej diety należy zwrócić uwagę na podaż sprzężonych dienów kwasu linolowego, które wykazują wiele działań prozdrowotnych, m.in.: przeciwnowotworowe, przeciwcukrzycowe, przeciwzapalne, przeciwmiażdżycowe. Podstawowe źródło tych związków w diecie stanowi mleko i produkty mleczarskie.

 


 

Wydział Farmaceutyczny WUM

Audytorium im. prof. Olszewskiego

Banacha 1, Warszawa

Poniedziałek 20 września, godz. 18:30

 

Plazmidy bakterii – narzędzia biotechnologii farmaceutycznej

(Dr Bohdan J. Starościak, dr Renata Wolinowska,

mgr Piotr Celejewski-Marciniak)2

 

Plazmidy bakterii i uzyskane z nich wektory są jednym z podstawowych narzędzi inżynierii genetycznej i nowoczesnej biotechnologii. Na kilku przykładach omawiane będzie poszukiwanie i otrzymywanie nowych plazmidów-wektorów i ich zastosowanie w biotechnologii farmaceutycznej.


 

Afiliacje

 

1 Katedra i Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa, tel./faks 022 5720 786, kierownik: prof. ndzw. dr hab. Andrzej Tokarz.

 

2 Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 02-007 Warszawa, ul. Oczki 3, tel. 022 6280 822, kierownik: prof. dr hab. Stefan Tyski.

 

 

Audytorium im. prof. Olszewskiego mieści do 120 osób.

Imprezy odbywają się przy ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa

na Wydziale Farmaceutycznym WUM

(róg Żwirki i Wigury, dojazd autobusami nr 136, 157, 175, 188, 504, 512).

 

 

Koordynatorzy imprez:

dr hab. Grzegorz Nałęcz-Jawecki

dr Andrzej Zimniak