Okładka

  Program

    Panele

      Pokazy

 

 

 

XIII Festiwal Nauki w Warszawie

(19-27.09.2009)

 

Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Spotkania klubowe farmaceutów

dyskusje panelowe

 

 


Tran w kapsułkach (źródło: Wikipedia)

Wydział Farmaceutyczny WUM

Audytorium im. prof. Olszewskiego

Banacha 1, Warszawa

Poniedziałek 21 września, godz. 17:00

 

Czy ryby wpływają na naszą inteligencję?

Prof. dr hab. Marek Naruszewicz1

 

Kwasy omega-3 warunkują m. in. rozwój centralnego układu nerwowego. Ich niedobór może spowodować konkretne schorzenia np. neurologiczne i kardiologiczne. Jeden posiłek rybny tygodniowo o 50 proc. zmniejsza ryzyko śmierci z powodu chorób serca.


Okazuje się, że niektóre spośród starych leków ukazują nowe oblicze. Np. lek na nadciśnienie Revatio stosowany jest obecnie jako... Viagra.

Wydział Farmaceutyczny WUM

Audytorium im. prof. Olszewskiego

Banacha 1, Warszawa

Poniedziałek 21 września, godz. 18:30

 

Nowe leki przeciwbakteryjne

i nowe życie starych leków

(Dr Bohdan J. Starościak, dr Joanna Stefańska)2

 

Narastanie oporności drobnoustrojów, głównie bakterii, na leki przeciwdrobnoustrojowe stało się w ciągu ostatnich lat jednym z głównych problemów służby zdrowia. Do groźnych wieloopornych bakterii należą niektóre szczepy pałeczek ropy błękitnej, gronkowce złociste oporne na meticilinę i wankomycynę, paciorkowce kałowe oporne na wankomycynę, oraz - co bardzo ważne - niektóre szczepy prątków gruźlicy. Stąd konieczność poszukiwania nowych substancji leczniczych, a także opracowywania nowych terapii, stosowanie w zmieniony sposób znanych już leków, a także powrót do dawniej stosowanych terapii, np. bakteriofagowych.

Nowych leków przeciwbakteryjnych poszukuje się wśród substancji występujących w naturze, w organizmach roślin, zwierząt i drobnoustrojów, albo poddaje się modyfikacji chemicznej znane antybiotyki i chemioterapeutyki. Testuje się nowe związki, ale także sprawdza się aktywność leków, które dawniej zostały opracowane do terapii innych schorzeń. Można powiedzieć, że wtedy mamy do czynienia z "nowym życiem starych leków". Drugą młodość znanych leków relacjonowaliśmy na podstawie własnych badań, a wykład dotyczył m. in. organicznych tiosiarczanów (tzw. soli Buntego o działaniu m. in. przeciwpierwotniakowym), pochodnych azolowych (dotychczas stosowanych jako leki przeciwgrzybicze lub przeciwpasożytnicze), oraz pochodnych antybiotyku monenzyny A.

 


 

Afiliacje

 

1 Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa, tel./faks 022 5720 985, kierownik: prof. dr hab. Marek Naruszewicz.

 

2 Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 02-007 Warszawa, ul. Oczki 3, tel. 022 6280 822, kierownik: prof. dr hab. Stefan Tyski.

 

 

Audytorium mieści do 120 osób

Imprezy odbywają się przy ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa

na Wydziale Farmaceutycznym WUM

(róg Żwirki i Wigury, dojazd autobusami nr 136, 157, 175, 188, 504, 512)

 

 

Koordynatorzy imprez:

dr Andrzej Zimniak

dr Grzegorz Nałęcz-Jawecki