Leishmania tropica

Owrzodzenie skóry - wrzód wschodni

Owrzodzenie skóry - wrzód wschodni

Treść owrzodzenia skóry: postacie amastigota w monocytach (Giemsa)

Treść owrzodzenia skóry: postacie amastigota w monocytach (Giemsa)

Treść owrzodzenia skóry: postacie amastigota w monocytach (Giemsa)

Treść owrzodzenia skóry: postacie amastigota w monocytach (Giemsa)

Treść owrzodzenia skóry: postacie amastigota w monocytach (Giemsa)

Treść owrzodzenia skóry: postacie amastigota w monocytach (Giemsa)

Treść owrzodzenia skóry: postacie amastigota w monocytach (Giemsa)

Treść owrzodzenia skóry: postacie amastigota w monocytach (Giemsa)

Treść owrzodzenia skóry: 2 formy amastigota (Giemsa)

Treść owrzodzenia skóry: postać amastigota (Giemsa)

Hodowla na podłożu NNN: formy promastigota L.tropica (Giemsa)

Hodowla na podłożu NNN: formy promastigota L.tropica (Giemsa)

Hodowla na podłożu NNN: formy promastigota L.tropica (Giemsa)

Hodowla na podłożu NNN: formy promastigota L.tropica (Giemsa)


Back
Copyright © 2005 Danuta Cielecka & Ruslan Salamatin
Department of General Biology and Parasitology, Medical University of Warsaw

All rights reserved.


Page created by IFAlbum