Echinococcus multilocularis

 

Bąblowiec wielokomorowy E.multilocularis w prawym płacie wątroby

Pod łącznotkankową torebką wątroby widoczne struktury drobnotorbielowate naciekające narząd

Przekrój przez wątrobę z bąblowicą wielokomorową E.multilocularis

 

Przekrój przez miąższ wątroby: prawidłowy (z lewej), zmieniony z pęcherzykami E.multilocularis (z prawej) (AZAN)

Przekrój przez zmieniony miąższ wątroby: pęcherzyki pasożyta w środku ziarniniaków, włóknienie tkanek wątroby (niebieskie) (AZAN)

Przekrój przez torebkę łącznotkankową i miąższ wątroby - obraz prawidłowy (AZAN)

Odczyn ziarniniakowy wokół rozwijających się pęcherzyków bąblowca (PAS)

Pęcherzyk bąblowca (czerwony) w otoczeniu żywych, zmienionych tkanek: nieliczne hepatocyty, komórki nacieku, tkanka łączna (PAS)

Rozwój tkanki łącznej wokół naczyń krwionośnych i przewodów żółciowych (AZAN)

Pęcherzyki bąblowca i rozlane włóknienie (AZAN)

Pęcherzyk larwalny i włóknienie tkanek wątroby (PAS)

Liczne pęcherzyki E.multilocularis w wątrobie (PAS)

Pęcherzyki larwalne zawierają niezidentyfikowaną tkankę pasożyta (PAS)

Pęcherzyki larwalne zawierają niezidentyfikowaną tkankę pasożyta (PAS)

Pęcherzyki bąblowca tworzy warstwa oskórkowa - niebieska (reakcja na kolagen - AZAN) i szczątkowa tkanka pasożyta wewnątrz. Wokół pęcherzyka zlewający się ziarniniak

Włóknienie wątroby (AZAN)

Pęcherzyki bąblowca tworzy warstwa oskórkowa - niebieska (reakcja na kolagen - AZAN) i szczątkowa tkanka pasożyta wewnątrz. Wokół pęcherzyka zlewający się ziarniniak

Pęcherzyki bąblowca tworzy warstwa oskórkowa - niebieska (reakcja na kolagen - AZAN) i szczątkowa tkanka pasożyta wewnątrz. Wokół pęcherzyka zlewający się ziarniniak

Pęcherzyk bąblowcowy i martwica (AZAN)

Pęcherzyki larwalne zawierają niezidentyfikowaną tkankę pasożyta (AZAN)

Pęcherzyki larwalne zawierają niezidentyfikowaną tkankę pasożyta (AZAN)

Pęcherzyki bąblowca tworzy warstwa oskórkowa - niebieska (reakcja na kolagen - AZAN) i szczątkowa tkanka pasożyta wewnątrz. Wokół pęcherzyka zlewający się ziarniniak

Włóknienie wątroby (AZAN)

 

 


Back
Copyright © 2005 Danuta Cielecka & Ruslan Salamatin
Department of General Biology and Parasitology, Medical University of Warsaw

All rights reserved.


Page created by IFAlbum