START

Wersja HTML (dla przeglądarek
nie obsługujących animacji flash)

Prezentowaną wystawę można oglądać w Rektoracie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na ul. Żwirki i Wigury 61

* * * * * * * * * *

Wystawę przygotowała mgr Agata Małkowska pracownik Biblioteki Głównej WUM, pod merytorycznym kierunkiem Dyrektora Biblioteki mgr Irminy Utraty.

Materiały prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów Biblioteki Głównej WUM, z prywatnych zbiorów mgr Hanny Bojczuk byłego kierownika Oddziału Udostępniania Zbiorów BG AM (obecnie WUM), prof. Zofii Rajtar – Leontiew, a także ze zbiorów zgromadzonych przez mgr Jacka Persę na potrzeby opracowywanego albumu pt: Warszawska Uczelnia Medyczna w ikonografii i fotografii, pochodzących z: BN, GBL, BUW, Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, Muzeum Powstania Warszawskiego.

Wykonanie strony www P.T.