Spis publikacji Włodzimierza Ludomira Brodowskiego

 

dr n. med. Ewa Skrzypek-Fakhoury
Od Brodowskiego... do Paszkiewicza...Twórcy Warszawskiej Szkoły Anatomii Patologicznej,
Med Tour Press International, Warszawa 2007, s. 337.

 

 

1.    Quedam de thrombosis historia, anatomia pathologica atque aetiologia, Diss. in. Mosquae, 1859.

2.   O kilku ważnych kwestyach leczenia zapalenia płuc dotyczących, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. XLV, 1861, nr 5 – 6, s. 137 – 204.

3.  Wstępna lekcja do Wykładu Anatomii patologicznej odczytana w C. K. Medyko -Chirurgicznej Akademii w dniu 7 lutego 1862 roku, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. XLVII, 1862, nr 4, s. 181 – 200.

4.  Nerki trzech chorych zmarłych na chorobę Brighta, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. XLIX, 1863, nr 1, s. 222 – 223.

5.  Preparat guza części pochwowej macicy, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego,T. XLIX, 1863, nr 2, s. 225.

6.  Związek przerostu serca z chorobą Brighta, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. XLIX, 1863, nr 2, s. 222; T. L, 1863, nr 2, s. 295.

7.   Dławiec i błonica, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LII, 1864, nr 2, s. 104.

8.  Okaz odjętej przez Gliszczyńskiego wynicowanej macicy, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LI, 1864, nr 1, s. 147 – 148.

9.  Ropień wzgórka wzrokowego, pęknięcie do jamy mózgowej bocznej, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LII, 1864, nr 3 – 4, s. 290 – 291.

10.   Aneurysma dissecans aorta ascendentis, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LIII, 1864, nr 2, s. 271.

11.  Rozszerzenie aorty, przerost serca, znalezione po śmierci D-ra Wilde, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LII, 1864, nr 3, s. 442 – 443.

12.                    Nieprawidłowość w budowie zastawek półksiężycowych aorty ( zastawki w 2 szeregi równolegle ustawione ), Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LIV, 1865, nr 2, s. 281.

13.                     Ostry zanik wątroby, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LIII, 1865, s. 262.

 

 

14.                     O zmianach pośmiertnych w śledzionie i wątrobie u osób zmarłych na epidemię w Petersburgu ( wedle sprawozdania Botkina ), Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LIV, 1865, nr 2, s. 259.

15.                     Przypadek zaniku ostrego wątroby, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LIII, 1865, nr 2, s. 262 - 264.

16.                    Tętniak rozlany ( aneurysma dissecans ) tętnicy głównej wstępującej, przepęknięty do wsierdzia, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LIII, 1865, nr 2, s. 271.

17.                     Torbiel jajnika, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LIII, 1865, nr 2, s. 264.

18.                    Uschnięty płód w jamie otrzewnej,, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LIII, 1865, nr 2, s. 270 – 271.

19.                     Zanik ostry wątroby pod względem anatomii patologicznej, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LIV, 1865, nr 2, s. 281.

20.                  Chroniczne zapalenie śledziony pochodzenia traumatycznego. Zakrzep żyły wrotnej ( thrombosis venae portae ). Śmierć z krwotoku kiszkowego, Gazeta Lekarska, T. I, 1866, nr 1, s. 1 - 6.

21.                    Fałda półksiężycowa poprzeczna w pęcherzu moczowym, rozciągająca się od jednego moczowodu do drugiego, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LVI, 1866, s. 256.

22.                   Glioma gałki ocznej, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LV, 1866, nr 3, s. 436 - 437.

23.                   Guzik kostny, znajdujący się w miejscu odpowiadającem dawniej istniejącemu spojeniu chrzęstnemu potyliczno - klinowemu ( synchondrosis sphenoocipitalis ), jako przyczyna padaczki i śmierci, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LV, 1866, nr 2, s. 255.

24.                  Kilka słów o nowotworach patologicznych w ogóle, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LV, 1866, nr 3, s. 364 – 380.

25.                   Mięsak limfatyczny złośliwy ( lympho - - sarcoma malignum ), Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LV, 1866, nr 3, s. 431 - 433.

26.                  Mięśniak macicy ( Leiomyoma uteri ), Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LV, 1866, nr 3, s. 429 - 431.

27.                   Mięsak przysadki mózgowej ( myoma ), Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LV, 1866, nr 3, s. 434 - 435.

28.                  Mięsak szyszki mózgowej ( gliosarcoma glandulae pinealis ), Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LV, 1866, nr 3, s. 427 - 428.

29.                  Niedokształcenie kiszek, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LV, 1866, nr 3, s. 435.

30.                  Okaz ostrego procesu zapalnego na zastawce trójdzielnej, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LVI, 1866, nr 2, s. 261.

31.                    Okazy patologiczne [ wyrostek podstawowy k. potylicowej; zgrubienie zastawki trójdzielnej; fałd półksiężycowaty poprzeczny w pęcherzu moczowym ], Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LVI, 1866, nr 2, s. 255 – 256.

32.                   Przypadek tłuszczaka stopy, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LV, 1866, nr 3, s. 426 – 427.

33.                   Stosunek anatomii patologicznej do patologii i medycyny praktycznej. Wykład, Gazeta Lekarska, R. I, T. I, 1866, nr 21, s. 321 - 326.

34.                  Tłuszczak rozlany podnóża, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego, T. LV, 1866, nr 3, s. 426.

35.                   Torbiel jajnika dermoidalny złożony włosy zawierający, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LVI, 1866, nr 2, s. 256 – 258.

36.                  Torbielokostniak nad łukiem brwiowym lewym ( osteoma cystomatosum ), Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LV, 1866, nr 3, s. 433 - 434.

37.                    Włośniki w szczurach, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LVI, 1866, nr 3, s. 412 - 413.

38.                  Zgrubienia prawie kostnej spoistości na brzegach strzępów zastawki trójdzielnej, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LVI, 1866, nr 2, s. 256 i 261.

39.                  Do kazuistyki złośliwych mięsaków limfatycznych ( Lymphosarcoma s. sarkoma lymphaticum malignum ), Gazeta Lekarska, R. I, T. II, 1867, nr 39, s. 613 – 617 i nr 40, s. 629 - 633.

40.                 Hydromeningocele sacralis, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LVIII, 1867, s. 422.

41.                    Kość gębczasta wielkości orzecha wydalona z plwocinami przy gwałtownym kaszlu, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LVIII, nr 5, 1867, s. 294.

42.                  Krytyka. [ W związku z rozprawką „Obecny stan pojęć o tak zwanej sprawie ropnicowej ( pyaemia ). Szkic patologiczny skreślony przez Dr. M. Malcza” ], Gazeta Lekarska, R. I, T. II, 1867, nr 29, s. 465 – 468.

43.                  Macica z płodem zmumifikowanym, przyczepionym do jej zewnętrznej bocznej powierzchni i do więzu szerokiego ( graviditas extrauterina ), Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T.LVIII, 1867, nr 1, s. 42.

44.                  Mięsak czarnego ( melanosarcoma ) w wątrobie, otrzewnej, tkance łącznej podskórnej, międzymięśniowej, na opłucnej, osercnej, w samem sercu, w gałce ocznej u jednej osoby, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LVIII, 1867, nr 6, s. 369.

45.                  Mięsak rdzenia kręgowego, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LVIII, 1867, nr 1, s. 47 – 48.

46.                  Mięsak śluzowy szczęki ( myxosarcoma maxillae superioris ). Nader liczne nerwiaki wrzekome ( neuromata multiplicia spuria ). Wycieńczenie ogólne w wysokim stopniu. Śmierć wskutek niezbyt wielkiego krwotoku po operacyi, Gazeta Lekarska, R. I, T. II, 1867, nr 29, s. 453 – 458 i nr 30, s. 469 - 475.

47.                   Mięsak włóknisty móżdżku, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LVIII, 1867, nr 1, s. 48.

 

 

48.                  Narośl torbielowa klejowa ( cystoida colloides ) jajnika, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LVII, 1867, nr 5, s. 334 - 335.

49.                  Okaz hydromeningocele sacralis, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LVII, 1867, nr 6, s. 422 – 423.

50.                  Okaz macicy dwudzielnej ( uterus bicornis duplex ), Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LVII, 1867, nr 5, s. 333 – 334.

51.                    Okaz patologiczny torbieli wątroby, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LVII, 1867, nr 4, s. 260 – 262.

52.                   Okaz przerostu serca, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LVII, 1867, nr 4, s. 262 – 263.

53.                   Osteosarcoma lacunare na czole, Pamiętnik Towarzystywa Lekarskiego Warszawskiego, T. LVII, 1867, s. 181; T. LVIII, 1868, s. 41 i T. LIX, 1868, nr 5, s. 242 - 247.

54.                  Pęknięcie pęcherza moczowego bez żadnych chorobnych zmian na ścianach tego organu, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LVIII, 1867, nr 5, s. 293 – 294.

55.                   Przerost serca u osoby zmarłej na chorobę Brighta, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LVII, 1867, s. 262.

56.                  Rak kalafiorowaty osierdzia, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LVIII, 1867, nr 1, s. 48 – 49.

57.                   Rzadki wypadek gruźlicy, Gazeta Lekarska, R. I, T. II, 1867, nr 47, s. 741 - 745.

58.                  Śluzak ( myxoma ) na wewnętrznej powierzchni lewego przedsionka serca, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LVIII, 1867, nr 5, s. 292 - 293.

59.                  Torbiel wątroby, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LVII, 1867, s. 261.

60.                 Uterus bipartirus bicollis, Pamiętrnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LVII, 1867, s. 165 i 331.

61.                    Wrzody gruzełkowate w żołądku,, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LVIII, 1867, nr 1, s. 49.

62.                  Fibrosarcoma obu jajników, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LIX, 1868, nr 5, s. 241 - 248.

63.                  Mięsak móżdżku przy zupełnem zachowaniu władz umysłowych, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LIX, 1868, nr 6, s. 334 - 336.

64.                  Przypadek otrucia strychniną, Gazeta Lekarska, R. III, T. V, 1868, nr 10, s. 145 – 148 ( wspólnie z Feliksem Nawrockim i Feliksem Sommerem ).

65.                   Sarcoma lacunare oczodołu, biorący początek w mózgowiu bez żadnych cerebralnych objawów, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LIX, 1868, nr. 6, s. 336.

66.                  Aneurysma aortae ascendentis, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXI, 1869, s. 55.

67.                   Dwa preparaty anatomo - patologiczne: retentio dentis i cystom colloidem sarcomatodes congenitum, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXI, 1869, nr 5, s. 230 – 231.

68.                  Echinococcus hepatis, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXI, 1869, nr 6, s. 336.

69.                  Hydronephrosis, komunikujące z pęcherzem i powodujące powiększenie ilości moczu, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXI, 1869, nr 6, s. 285 – 286.

70.                  Lymphosarcoma ogromnych rozmiarów, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXII, 1869, nr 3, s. 463.

71.                     Melanosarcoma bulbi oculi, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXII, 1869, nr 3, s. 452.

72.                   Pouczające dwa błędy dyagnostyczne, Gazeta Lekarska, R. III, T. VI, 1869, nr 45, s. 749 – 753 i nr 46, s. 770 – 774.

73.                    Pouczające dwa błędy diagnostyczne, Gazeta Lekarska, R. IV, T. VII, 1869, nr 26, s. 433 – 437.

74.                   Rys anatomii patologicznej przez dra Włodzimierza Brodowskiego Profesora zwyczajnego anatomii patologicznej w Szkole Głównej Warszawskiej. Tomu I-go połowa I-sza, Warszawa 1869.

75.                   Wypadek sekcyi zmarłego na lymphosarcoma, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXII, 1869, nr 3, s. 463 – 464.

76.                   Trychiny w mięsie wieprzowem w Łodzi, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXIII, 1870, nr 3, s. 109 - 110.

77.                    Badanie pośmiertne zmarłego po wziewaniach chloroformu, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXVI, 1871, nr 5, s. 226 – 227.

78.                   Fibroma pendulum kilkanaście funtów ważące, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXV, 1871, nr 5, s. 231.

79.                   Nowotwór w jamie brzusznej, Gazeta Lekarska, R. V, T. X, 1871, nr 34, s. 529 – 536 ( napisana wspólnie z Adamem Helbichem ).

 

 

 

80.                 Okaz pochodzący z kobiety, która prawdopodobnie podległa kiedyś operacyi zeszycia częściowego ujścia pochwy, naśladujący do złudzenia podwójny srom niewieści, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXV, 1871, s. 244.

81.                    Okazy anatomo-patologiczne, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXV, 1871, nr 5, s. 244.

82.                  Rak przełyku, który przeszedł na okoliczne gruczoły limfatyczne i przedziurawił przednią ścianę tchawicy, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXV, 1871, nr 5, s. 244.

83.                  Guz wielkości pomarańczy poza gardzielą ( neoplasma retropharyngeale ), Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXVII, 1872, nr 3, s. 120 – 121.

84.                  Insufficientia valvulae tricuspidalis congenita ( otwór w jednym ze strzępów zastawki trójdzielnej ), Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXVII, 1872, nr 3, s. 119 - 120.

85.                  Kiszka gruba rozdęta i przerosła do potwornych rozmiarów, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXVII, 1872, nr 2, s. 69 – 70.

86.                  Leukaemia, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXVII, 1872, nr 4, s. 186 – 188.

87.                   Macica pęknięta przy porodzie, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXVIII, 1872, nr. 3, s. 459.

88.                  Nowotwór ( lymphoma ) znajdujący się po za gardzielą, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXVII, 1872, s. 120.

89.                  Preparat anatomiczny pękniętej macicy ( ruptura uteri ), Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXVIII, 1872, nr 3, s. 459 – 460.

90.                 Przedziurawienie przełyku połkniętą kością, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXVIII, 1872, nr 6, s. 650.

91.                    Sarcomata medullaria rozsiane w trzewiach brzusznych, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXVII, 1872, nr 4, s. 184 – 186.

92.                  Septicaemia fulminans ( piorunująca ) przyczyną śmierci, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXVII, 1872, nr 3, s. 126 - 128.

 

 

 

93.                  Sprawozdanie z rozprawy konkursowej uwieńczonej nagrodą imienia Dra Helbicha. [ O stosunku gruźlicy do zapalenia ], Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXVII, 1872, nr 6, s. 286 – 303 i T. LXVIII, 1872, nr 1, s. 361 - 375 ( praca Teodora Heringa ).

94.                  Treściwe sprawozdanie z czynności sekcyi anatomii patologicznej na 45 zjeździe naturalistów i lekarzy w Lipsku 12 – 18. VIII. 1872, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXVIII, 1872, nr 3, s. 449 – 454.

95.                  Uterus bicornis unicollis,, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXVII, 1872, nr 2, s. 70.

96.                  Dwa wypadki niezwykłych zmian anatomicznych. Febris intermittens apoplectica?, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXIX, 1873, nr 4, s. 100 – 101.

97.                   Endocarditis prawej komórki, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXIX, 1873, s. 95.

98.                  Kilka uwag o tak zwanych limfomatach leukemicznych, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXIX, 1873, nr 1, s. 73 - 85.

99.                  Okazy patologiczne, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXIX, 1873, nr 4, s. 94 - 96.

100.            Pierwotny mięsak aorty piersiowej z rozpowszechnieniem tego nowotworu w dolnej połowie organizmu, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXIX, 1873, nr 4, s. 388 – 402.

101.              Przepuklina pachwinowa, odprowadzenie, śmierć: kiszki uwięzione w kanale pachwinowym, odprowadzone zostały do drugiego woreczka przepuklinowego w jamie brzusznej, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXIX, 1873, nr 1, s. 96.

102.             Torbiel jajnika, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXIX, 1873, nr 1, s. 94.

103.             Zwyrodnienie mączkowate spojówki powiekowej, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXIX, 1873, nr 1, s. 51.

104.            Zwyrodnienie syfilityczne oskrzeli, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXIX, 1873, nr 1, s. 16 – 19.

105.             Bąblowiec klatki piersiowej, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXX, 1874, nr 4, s. 41 – 42.

106.            Brak wrodzony półkul mózgowych, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXX, 1874, nr 3, s. 9.

107.             Dwa karły z guberni Piotrkowskiej, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXX, 1874, nr 4, s. 51 – 52.

108.            Gummata syphilitica w płucach i wątrobie noworodka, który jeszcze nie oddychał, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXX, 1874, nr 3, s. 10.

109.            Kilka rzadkich okazów anatomo - - patologicznych, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXX, 1874, nr 3, s. 9 – 10.

110.               Lymphosarcomata maligna powstałe z gruczołów oskrzelowych, śródpiersia i szyjowych, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXX, 1874, nr 3, s. 9.

111.                 Niezwykły początek naczyń krwionośnych, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXX, 1874, nr 4, s. 81 – 83.

112.               Nowotwory następcze rozmaitej budowy rozsiane w rozmaitych częściach ustroju, ze zwyrodniałej gałki ( melanosarcoma ) ocznej początek biorące, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXX, 1874, nr 4, s. 70 - 80.

113.               Occlusio tractus intestinalis u 4 - dniowego dziecka, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXX, 1874, nr 3, s. 9.

114.               Pierwotny mięsak aorty piersiowej, rozpowszechnienie tego nowotworu w dolnej połowie organizmu, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego,T. LXIX, 1874, nr 3, s. 388.

115.               Primäres Sarkom der Aorta thoracica und die Verbreitung desselben in der unteren Körperhälfte, Wiener medicinische Presse, R. XV, 1874, nr 10, s. 214 – 216, nr 11, s. 230 – 232 i nr 12, s. 254 – 257.

116.               Przedstawienie nabytego garbu kości piersiowych, powstałego na skutek próchnienia kręgów piersiowych i guza pachwinowego, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXX, 1874, nr 3, s. 29 – 30.

117.                Przedstawienie okazów anatomo-patologicznych, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXX, 1874, nr 4, s. 75 – 80.

118.               Przyczynek do wyjaśnienia powstawania tak zwanych komórek olbrzymich w wytworach chorobnych w ogóle, oraz kilka słów z tego powodu o gruzełkach, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXX, 1874, nr 1, s. 63 - 94.

119.               Serce o jednym przedsionku i dwóch komórkach, komunikujących się ze sobą, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXX, 1874, nr 3, s. 10.

120.             Torbiele jajników wysłane nabłonkiem migawkowym, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXX, 1874, s. 77.

121.               Zboczenie rozwoju tętnic, biorących początek z serca ( aorta z prawej komórki ), Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXX, 1874, nr 4, s. 81.

122.              Myoma rozwijająca się między listkami sieci, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXXI, 1875, s. 236.

123.              Opisanie przypadku guza jamy brzusznej, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXXI, 1875, nr 2, s. 236 – 238.

124.             Preparat mięśni człowieka zmarłego wskutek posocznicy ( septicaemia ). Trychiny mięśniowe, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXXI, 1875, nr 3, s. 376 – 377.

125.              Przepuklina w przeponie ( hernia diaphragmatica ), Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXXI, 1875, nr 4, s. 538.

 

 

126.             Trychiny mięśniowe postrzeżone po raz pierwszy w Warszawie u człowieka, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXXI, 1875, s. 376.

127.              Über den Ursprung sogenannter Riesezellen und über Tuberkeln im Allgemeinen, Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medicin, T. LXIII, 1875, s. 113 - 135.

128.             Bąblowiec w sercu, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXXII, 1876, s. 434 – 435.

129.             Ein ungeheures Myosarcom des Magens nebst secundären Myosarcomen der Leber, Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medicin, T. LXVII, 1876, s. 227 – 231.

130.             Eine ungewöhnliche Verschiedenheit secundären Neubildungen, Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medicin, T. LXVII, 1876, s. 221 – 227.

131.               Niezwykłe wytworzenie obocznego krążenia w skutek zarośnięcia naczyń wychodzących z łuku aorty, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXXII, 1876, nr 3, s. 433 – 434.

 

 

132.              Zahlreiche mit Flimmerepithel ausgekleidete Cysten der Eierstöcke, Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medicin, T. LXVII, 1876, s. 231 – 233.

133.               Zapalenie wsierdzia rozpoznane jako zimnica, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXXII, 1876, nr 3, s. 435 – 436.

134.             Zarośnięcie naczyń wychodzących z łuku aorty; niezwykłe wytworzenie obocznego krążenia, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXXII, 1876, s. 433.

135.              Ein Fall von sogenannter acuter gelber Leberatrophie, mitgetheiltvon Dr Lewitski, Prof. der therapeutischen Hospitalklinik und Dr Brodowski, Prof. der pathologischen Anatomie in Warschau, Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medicin, T. LXX, 1877, s. 421 – 429 ( wspólnie z P. Lewickim ).

136.             Niezwykły przypadek zwężenia kiszek cienkich. Z demonstracją preparatu, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXXIII, 1877, nr 2, s. 319 – 321.

 

 

 

 

137.              Случай острой желтой атрофии печени ( Из терапевтической госпитальной клиники и лаборатории патолого-анатомического института Варшавского Университета ), Труды V – ого Съезда Русских Естествоиспытателей в Варшаве, Warszawa 1877, (wspólnie z P. Lewickim), [BUW 13.15.1.35 ].

138.             Wypadek ostrego żółtego zaniku wątroby ( atrophia hepatis flava ), Gazeta Lekarska, R. XII, T. XXIII, 1877, nr 22, s. 362 – 367 i nr 23, s. 385 – 391 ( wspólnie z P. Lewickim ).

139.             Nowotwór wrodzony na kroczu ( teratoma perinaei ), Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXXIV, 1878, nr 4, s. 636.

140.            O działaniu ścieśnionego i rozrzedzonego powietrza na organizm, Gazeta Lekarska, R. XII, T. XXIV, 1878, nr 5, s. 71 – 76, nr 6, s. 90 – 93 i nr 7, s. 101 – 105.

141.               O niektórych sprawach chorobowych wątroby, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXXIV, 1878, nr 1, s. 90 – 92.

142.             Ostry zanik wątroby; mętne jej pęcznienie, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXXIV, 1878, s. 90 – 93.

 

 

 

143.             Porencephalia. – Nowotwór przysadki mózgowej. – Struma vasculosa hematodes suprarenalis succenturiata, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXXIV, 1878, nr 4, s. 637.

144.             Z kazuistyki anatomopatologicznej. Przedstawienie 4-tych okazów, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXXIV, 1878, nr 4, s. 636 – 642.

145.             Z kazuistyki anatomopatologicznej. Teratoma perinei, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXXIV, 1878, nr 1, s. 25 – 30.

146.             Zator aorty brzusznej. Uwięzienie kamienia żółciowego, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXXV, 1879, nr 2, s. 280 – 283.

147.              Kazuistyka anatomo-patologiczna,Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. XXVI, 1880, nr 3, s. 721 – 722.

148.             Mięsak kręgosłupa, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXXVI, 1880.

149.              Przyczynek do etiologii mięsaka ( mięsak opon rdzenia ex pachymeningitide ), Medycyna, T. VIII, 1880, nr 26.

 

 

 

150.             Przypadek cięcia cesarskiego, opisany przez Tyrchowkiego, wykonanego powodu nowotworu miednicy ( fibro-sarcoma ). Opis nowotworu, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXXVI, 1880, nr 3, s. 682 – 684.

151.               Wynik sekcji w przypadku nowotworu kanału kręgowego, opisanym przez I. Baranowskiego, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXXVI, 1880, nr 3, s. 723 – 726.

152.              Chroniczne zapalenie otrzewnej w związku z marskością wątroby, Gazeta Lekarska, R. XVI, 1881, nr 13, s. 253 - 256 ( z wykładu spisał A. Elsenberg ).

153.              Przyczynek do anatomii patologicznej wątroby, Rozprawy i Sprawozdania Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Akademii Umiejętności, T. VIII, 1881, s. XLV – XLVII, - to samo: Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie. Wydział Matematyczno – Przyrodniczy, T. VII, 1882, s. 1 – 14.

154.             Przyczynek do kazuistyki nowotworów gałki ocznej, Gazeta Lekarska, R. XXI, T. VI, 1886, nr 7, s. 97 – 101 i nr 8, s. 116 – 122.

 

 

155.              Zimnica złośliwa ( febris intermittens perniciosa). Ostre zakażenie krwi barwnikiem jej krążków ( melanaemia acuta ). Śmierć spowodowana ostrym ich zanikiem ( atrophia acutissima globulorum sanguinis ), Gazeta Lekarska, R. XXI, T. VI, 1886, nr 11, s. 161 – 165.

156.             Trudny poród potworu, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXXXIII, 1887, nr 4, s. 715 ( wspólnie z W. Sztembarthem ).

157.              Патологическая анатомия, Warszawa, 1887/1888 [ GBL 198,305 ].

158.             Ein Fall der sog. „Weil’schen infectiösen Krankheit” mit letalem Ende, Deutsches Archiv für klinische Medicin, T. XLIII, 1888, nr 4/5, s. 519 – 526 ( wspólnie z Teodorem Duninem ).

159.             Przypadek niezwykłej rozstrzeni żołądka, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXXXIV, 1888, nr 4, s. 656 - 657 ( wspólnie z Alfredem Sokołowskim ).

160.            Przypadek tak zwanej „choroby zakaźnej Weil’a” zakończony śmiercią, Gazeta Lekarska, R. XXIII, T. VIII, 1888, nr 37, s. 779 – 787 ( wspólnie z Teodorem Duninem ).

161.               Анатомо-патологическая казуистика, Warszawa , 1890 / 1891 [ GBL 116,051 ].

162.              Патологическая анатомия, Warszawa 1890 / 1891 [ GBL 116,051 ].

163.             Sprawozdanie ze spostrzeżeń, czynionych w Warszawie nad leczeniem chorych gruźliczych metodą prof. Koch’a. Uwagi ze stanowiska anatomo-patologicznego, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXXXVII, 1891, nr 1, s. 87 – 96.

164.             Przyczynek do kazuistyki tętniaków aorty, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXXXIX, 1893, nr 4, s. 977 – 980 (wspólnie z Alfredem Sokołowskim ).

165.             Przyczynek do patologii i dyjagnostyki nowotworów śródpiersiowych, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. LXXXIX, 1893, nr 1, s. 236 – 240 ( wspólnie z Alfredem Sokołowskim ).

166.             Demonstracya operowanej ręki przez prof. Kosińskiego z lipoma congenitum volae manus diffusum, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. XCI, 1895, nr 4, s. 943.

167.              Demonstracja torbieli żołądka, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego, T. XCI, 1895, nr 2, s. 378 – 389.

168.             O torbielach na szyi, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. XCI, 1895, nr 2, s. 375 – 376.

 

 

169.             Preparat mózgu z wylewem krwi do móżdżku, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. XCII, 1896, nr 2, s. 491 – 492 ( wspólnie z Alfredem Sokołowskim ).

170.             Preparat z wypadłą na zewnątrz częścią żołądka, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. XCII, 1896, nr 2, s. 492.

171.                Przypadek raka żołądka, powstałym po wrzodzie okrągłym. Demonstracya preparatu, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. XCII, 1896, nr 2, s. 481 – 482.

172.              Sprawozdanie z obrotu funduszów Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego i funduszów pod administracyą Towarzystwa zostających za rok 1895, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. XCII, 1896, nr 3, s. 751 – 760.

173.              Preparat ciąży jajowodowej, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. XCIII, 1897, nr 3, s. 806 – 807.

174.              Przypadek pericarditidis seroso-fibrinosae z następczą periaortitis purulenta perforativa, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. XCIII, 1897, nr 3, s. 808 – 810.

175.              Przypadek wodogłowia, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, 1898, nr 1, s. 198.

176.              Uzupełnienie demonstracyi mózgu, okazywanego na poprzedniem posiedzeniu przez K. Zielińskiego, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, T. XCIV, 1898, nr 1, s.198.

 

 

dr n. med. Ewa Skrzypek-Fakhoury
Od Brodowskiego... do Paszkiewicza...Twórcy Warszawskiej Szkoły Anatomii Patologicznej,
Med Tour Press International, Warszawa 2007, s. 337.