PRZEDMIOT:

MASZYNOZNAWSTWO I APARATURA PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO

Rok 2018/19

Podział na grupy - lista

Plan tematyczny zajęć

ZAJĘCIA W IF

grupa I – Instytut Farmaceutyczny ul. Rydygiera 8– (17.V)
grupa II – Instytut Farmaceutyczny ul. Rydygiera 8– (31.V)

Wyniki końcowe rok 2018/19

 

                         Tematyka ćwiczeń i materiały do pobrania

 
   
Ćw.1. Rozdrabnianie - klasyfikacja, sortowanie; flotacja Pobierz
Ćw.2. Oczyszczanie gazów, destylacja i rektyfikacja Pobierz
Ćw.3. Technologia postaci leku Pobierz
Ćw.4. Reaktory, pompy Pobierz
Ćw.5. Rozdzielanie: filtrowanie, dializa, dekantacja, wirowanie; mieszanie Pobierz
Ćw.6. Ekstrakcja, absorpcja, adsorpcja, chromatografia Pobierz
Ćw.7. Zatężanie, suszenie, krystalizacja, liofilizacja, sublimacja Pobierz
Ćw.8. Transport: rurociągi, taśmociągi, przenośniki; magazynowanie Pobierz
Prezentacje Pobierz

5 6 7 8

   

Na poszczególne ćwiczenia student powinien przynieść komplet wydrukowanych materiałów dotyczących tego ćwiczenia (rysunków i schematów). Wstępne przygotowanie z zalecanej literatury pozwoli na efektywne wykorzystanie czasu i na przyznanie wyższej liczby punktów.

 
   
   

KONTAKT

Prowadzący: mgr Tomasz Słowiński: tomasz.slowinski@wum.edu.pl